ประกันชั้น 1

ความคุ้มครองหลักสำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
 
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 
 

 
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – ชนกับยานพาหนะทางบก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก
 
 

 
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – ชนแบบไม่มีคู่กรณี
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก หรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเช่น ต้นไม้, ฟุตบาท, เสาร์ไฟ
 
 
ความเสียหายต่อกระจกรถยนต์
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ที่มีผลต่อหน้าต่างหรือกระจกรถยนต์ โดยจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนกระจกให้กลับคืนสภาพเดิมก่อนเกิดอุบัติเหตุ


คุ้มครองกรณีสูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ
 

 
รถยนต์สูญหายจากการโจรกรรม
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ ในกรณีที่เกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์  ยักยอกทรัพย์ และความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิด
 

 
รถยนต์ไฟไหม้
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ ของรถยนต์ที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเกิดไฟไหม้โดยตัวรถยนต์มีปัญหา หรือกรณีไฟไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นๆ
 

 
รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัย รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้  ซึ่งความเสียหายมีผลต่อรถยนต์ โดยมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงน้ำท่วม

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 

 
ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างระยะเวลาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้นซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
 
 

 
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้สำหรับกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในระหว่างระยะเวลาประกันภัยตามความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยความรับผิดของบริษัทจะกำหนดไว้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุ

คุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย
 

 
ค่ารักษาพยาบาล
บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์  รวมถึงค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ที่มีผลมาจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในรถยนต์ กำลังขึ้นรถยนต์ หรือกำลังลงจากรถยนต์
 

 
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
บริษัทประกันภัยจะชดใช้การเอาประกันภัยเพิ่มของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา ถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพถาวร โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้
 

 
การประกันตัวผู้ขับขี่
บริษัทประกันภัยจะดำเนินการประกันตัวผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีของรถยนต์ที่ทำประกันภัยประสบอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และเข้าสู่ขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจ ทำให้ถูกคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้